Hem Coaching Samtalsterapi Organisationsutveckling Om mig Kontakt Etableringslots/Jobbcoach
Samtalsterapi
 
 
Samtalsterapi råd och behandling av 
psykiska problem och svårhanterliga
livssituationer genom samtal
 
 
Är du en person som...
 
  • Behöver hitta mer användbara lösningar i livet.
  • Upplever problem i relationer till andra människor. (partner, vänner, kollegor...)
  • Befinner dig i en krissituation.
  • Behöver stärka din självkänsla
  • Vill förstå och utveckla dig själv.
 
...då är terapeutiska samtal en väg för dig.
 
 
 
Skälen till att vi söker oss till terapi är många och varierande. En gemensam
orsak brukar vara längtan efter förändring eller att en händelse har framtvingat
en svårhanterlig förändring. Samtalsterapi innbär att i återkommande samtal bli sedd och hörd där du befinner dig. Genom att terapeuten lyssnar, ställer frågor och nyanserar
vägleds du mot utveckling och förändring. Att berätta om dig själv för någon som
verkligen lyssnar är stort och leder ofta till nya insikter och ökad medvetenhet. På så sätt
bli samtalsterapin en behandling av psykiska problem och rådgivande i frågor som berör
just din situation. Syftet med terapin är skapa inre trygghet och frihet, samt ökade möjligheter att välja det liv du vill leva.
 
Välkommen att kontakta mig för ett första förutsättningslöst samtal eller för mer information.
Lena Edén 0707-395522 lena@edenutveckling.se