Hem Coaching Samtalsterapi Organisationsutveckling Om mig Kontakt Etableringslots/Jobbcoach

Jobbcoaching

På uppdrag av Arbetsförmedlingen

 

 "Jag har varit på intervju och igår fick jag det hela bekräftat av platschefen. ...Jag vill också betona att detta absolut inte hade varit möjligt om det inte hade varit för Lena Edén. Hennes coachning och samtal gjorde underverk. Jag kommer alltid att minnas henne och hon har en speciell liten plats i mitt hjärta. Jag kan MYCKET STARKT rekommendera Arbetsförmedlingen att utnyttja all den kompetens och erfarenhet som Lena har!!"

Carina  53 år

 

 

 I en tillåtande miljö i centrala Malmö respektive centrala får du tillsammans med med en personlig mentor upptäcka, uppvärdera och utveckla dina outnyttjade personliga resurser samt arbeta med eventuella inre och yttre hinder för att gå vidare i ditt professionella liv. Tillsammans planerar vi coachningen utifrån dina behov och önskemål för att finna din optimala väg mot ett arbete. Vi börjar med att kartlägga aktuell situation för att sedan formulera dina mål och planera aktiviteter. Vi samtalar om vilka stöd som behövs för att maximera möjligheten att nå målen. Avslutningsvis utvärderar vi och rusta dig ytterligare inför framtiden. Verktygen att tillgå kan vara:

 

Coachning

Personlig coachning i regelbundna samtal där du rustas med kognitiva verktyg och blir medveten om dina behov, drivkrafter och mål. Här får du möjlighet att förbereda dig för att konkret genomförande genom bland annat målfokusering, mentalisering och visualisering.

 

Samtal

I dialog undersöker vi dina omedvetna motiv, behov, styrkor och rädslor, vilka alla kan hindra dig eller möjliggöra för dig att skaffa ett arbete. Medvetenheten är din största källa att ösa ur på vägen mot att nå dina mål på det personliga och professionella planet. Vi hittar dina positiva känslor, dina karaktärsstyrkor och känslan av mening i tillvaron och i ett arbete. Vi letar upp känslan av engagemang och meningsfullhet. I samband med arbetslöshet och på vägen för att skaffa ett arbete uppstår ofta mycket stress. Vi sänker stressnivån genom att du får verktyg för att acceptera stress och andra känslor och reaktioner som kan dyka upp i din situation.

 

 

Workshops

Enskilt eller tillsammans med andra i mindre grupper förbereder vi hur man skriver CV och personligt brev, hur man kontaktar arbetsgivare, genomför en intervju samt annat praktiskt som kan dyka upp på din väg mot ett arbete.

 

 

Välkommen att kontakta mig för ett första förutsättningslöst samtal!

 

Mottagning Malmö: Slottsgatan 20

Motagning Helsingborg: Bredgatan 11
 

Lena Edén 0707-395522 lena@edenutveckling.se